09 marzo 2010

Lagun agurgarriok:

Gaurkoan, zuengana hurbiltzen naiz alde batetik, atsegina dudalako nire auzotarrekin harremanak izatea eta beste alde batetik, denoi dagokigun Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren Aurrerapena abian dagoelako.

Plangintza aurrerapena dela eta, oharpen batzuk egitea nahiko nizkizueke:

1. MENDIETA. Hiri-Lurzoroaren barruan ohitura den bezala eta aurreko antolamenduetan gertatzen zen bezala, argi gelditzen da onuradunak beti pertsona berdinak direla.

Ez zaizue oso deigarria iruditzen TORREZURI baserria, hiri-lurzoroen barruan ez kokatzea eta planoak hau dagoen tokian txiri bat egitea bertako biztanleak hirigintza-ustiapen aukerarik ez izateko?

2. AJANGIZ ZAHARRA. Itxuratzen da Landa-gune bezala, baina duen luze-zabalagaitik bertan eraikitzeko aukerak agortuta dauzka.

3. KANPANTXU. HAPO egin bainolehen pentsatuta zeuden etxebizitza zenbakia mantentzeko, egindako etxe berriez gain, beste bi etxe sartu dira, baina SOLABURU, adibidez, landa-gunetik kanpo gelditzen da eta eraikitzeko aukerarik gabe ARISPE eta LEZAMENE bezala. Beste auzokide batzuk, ordea, badute aukera hori.

4. MENTZETA. Auzo hau ez da kontutan hartu Landa-gune bezala. Ondorioz, bertako bizilagunak eraikitzeko aukerarik gabe gelditzen dira.

5. INDUSTRIALDEA. Herrian dagoen industri-gune bakarra, agortuta dagoeneko, MAIER SDAD. COOP. betetzen duena da. Zein da gure agintarien asmoa? Azken belaunaldian bezala, gure seme-alabek “ Reserva Apatxe” tik kanpo ateratzea beraien etorkizuna antolatzeko. Asmo hau, behintzat, ez da EAJk eta nik, pertsonalki, daukaguna araudi aurreikuspen honetatik. Guk, zuen laguntzarekin nahi eta lortzea espero duguna da gure seme-alabek gure herrian gelditzeko eta etorkizuna antolatzeko aukera izatea.


Esandako guztiagaitik eta jakinda apirilaren 4an aurrerapen honi alegazioak aurkezteko epea bukatzen dela, nire laguntza eskeintzen dizuet denon artean behar diren alegazioak egiteko gure herria ahalik eta ondoen antolatzeko “denontzat” eta ez bakarrik betikoentzat.

Alegazioak prestatzeko, epea bukatu baino lehen ( apirilak 4) nirekin harremanetan jarri ahal zarete telefono honetan 946254143.

Aurretiaz zuen arreta eskertuz, agurtzen zaituztet.

Estimados/as amigos/as:

Me pongo en comunicación con vosotros, a través de la presente, porque en primer lugar me resulta grato ponerme en contacto con mis vecinos y, en segundo lugar, con ocasión del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Ajangiz, por cuanto que es un hecho que nos afecta a todos.

Respecto del planeamiento, quisiera haceros varias observaciones:

MENDIETA. Dentro de lo que es suelo urbano (límite suelo urbano), me llama la atención que, como de costumbre y tal y como venía sucediendo en el anterior planeamiento, solo sean unos los que obtengan aprovechamiento urbanístico del planeamiento.
A este respecto es llamativo que TORREZURI no sea incluido dentro de lo que constituye el límite del suelo urbano.

Es curioso, ¿verdad? Que la trama del casco de Ajangiz haga justo donde se ubica el caserío TORREZURI un quiebro, sin que los vecinos que viven en dicho caserío tengan posibilidad ninguna de aprovechamiento urbanístico.

AJANGIZ ZAHARRA. Por tal, se describe un núcleo rural que por la extensión de la misma agota, por sí, toda la posibilidad edificatoria del citado núcleo rural.

KANPANTXU. Para mantener el número de viviendas que había antes de la redacción del PGOU, se han incluido dos viviendas más, además de las viviendas que se han construido (casas nuevas). Sin embargo, SOLABURU por ejemplo, queda fuera del núcleo rural, sin posibilidad alguna de construcción. Igual le pasa a ARISPE y a LEZAMENE. En cambio, otros vecinos si que tienen esa posibilidad edificatoria.

MENTZETA. En el citado barrio, no se ha tenido en consideración la posible constitución de núcleo rural, por lo que los vecinos de Mentzeta se tienen que quedar sin ningún derecho edificatorio, al contrario de lo que sucede en Kampantxu, Argana, Ajangiz Zaharra e Ispizua.

ZONA INDUSTRIAL (SUI). El único suelo industrial, por cierto agotado, es el que ocupa MAIER SDAD. COOP. ¿Qué es lo que pretenden nuestros mandatarios? Que tal y como ha venido sucediendo en la última época, nuestros hijos tengan que marchar fuera de lo que es “la reserva apatxe” para organizar su futuro. Desde luego no es esta la idea que EAJ o yo, en particular, tenemos de estas previsiones normativas. Lo que deseamos y esperamos conseguir, con vuestra colaboración, es que por lo menos en nuestro municipio nuestros hijos tengan la posibilidad de quedarse y organizar su vida en el futuro.

Por todo lo manifestado hasta el momento, y puesto que el día 4 de abril es el día final de alegaciones para este avance del planeamiento, me pongo a vuestra entera disposición a fin de hacer entre todos las correspondientes alegaciones para organizar el municipio de la mejor manera posible para “todos”, y no solo para los mismos de siempre.

Os podéis poner en contacto conmigo en el teléfono 946254143 antes de dicha fecha (4 de abril) a fin de realizar las correspondientes alegaciones al planeamiento.

Agradeciéndoos de antemano vuestra atención, os envío un cordial saludo.

Ismael Oar - Arteta

No hay comentarios:

Publicar un comentario